Retningslinier for lån af artikler og billeder/tegninger


Lån af artikler:

Det er tilladt (og ganske gratis) at låne de artikler som findes her på falz.dk, men:

  1. Artiklerne må kun bruges/publiceres i trykte medier, dvs. i forenings-, klub-, og medlemsblade.

  2. Det er kun de artikler som er forfattet af Tage F. Billeskov, som kan lånes. Tilladelse til at benytte andre forfatteres artikler, skal hentes hos respektive.

  3. Artiklerne må kun bruges, med tydelig kildeangivelse, samt oplysning om forfatter, og artiklens alder (årstal).

  4. Skriv til mig, inden du/I låner en artikel - derved fås en skriftlig tilladelse, samt oplysning om, hvis der er en opdatering af den pågældende artikel undervejs.

  5. HUSK at det er god skik, at sende et eksemplar af bladet hvori artiklen er bragt. Navn og adresse fås sammen med tilladelsen.


Lån af billeder og tegninger:

Det er tilladt (og ganske gratis) at låne de billeder/tegninger/illustrationer som findes her på falz.dk, men:

  1. Det er kun de billeder og tegninger som er taget/fremstillet af Tage F. Billeskov, som kan lånes. Tilladelse til at benytte andres illustrationer, skal hentes hos respektive.

  2. Illustrationerne må kun bruges, med tydelig kildeangivelse, samt oplysning om fotograf/tegner.

  3. Skriv til mig, inden du/I låner fotos/tegninger - derved fås en skriftlig tilladelse, samt "rene" illustrationer i en bedre kvalitet til brug i f.eks. blade.

  4. HUSK at det er god skik, at sende et eksemplar af bladet hvori illustrationen er bragt. Navn og adresse fås sammen med tilladelsen.

powered by FreeFind