Impressum

Indehaver:

Tage Falz Billeskov


Webhotel / udbyder:

One.com (15Gb Linux-server)


Webteknik:

falz.dk er en php-baseret hjemmeside, fuldstændigt bygget op fra grunden.

Alt grafik og baggrunde er hjemmelavet, og alt design og lay-out styres udelukkende af et eksternt typografikark (StyleSheet).


Ansvar og forbehold:

Ansvarlig for falz.dk´s indholds rigtighed er Tage Falz Billeskov. Dette gælder dog kun hvor der ikke er angivet andre forfatter-, og skribentnavne.

Der hvor der er angivet andre forfatter-, og skribentnavne, er disse benævnte, ansvarlige for indholdets rigtighed i deres indlæg.

falz.dk er ikke ansvarlig dets indholds rigtighed, hvis der er sket ændringer af oplysninger (f.eks. revisioner) som falz.dk ikke umiddelbart er kommet i besiddelse af.

falz.dk frasiger sig alt ansvar for dets indhold, hvis oplysningerne afstedkommer uheld, ulykker og/eller dødsfald, og er derfor ikke erstatningspligtig.

falz.dk er aldrig ansvarlig for andre hjemmesiders indhold, som der linkes til.

falz.dk påtager sig ansvaret for, at tilsendte og modtagede email-adresser ikke videregives til 3.die-part, samt at disse mailadresser beskyttes teknologisk bedst muligt.

powered by FreeFind