Neolamprologus brichardiPoll (1974)

Neolamprologus brichardi har - som ethvert andet kært barn - mange navne, og denne skønne lille cichlide fra Tanganyikasøen, kender alle under populærnavnet, Prinsessen af Burundi, eller blot Prinsessecishlide

Neolamprologus brichardi - Prinsessen af Burundi

Neolamprologus brichardi - Prinsessen af Burundi.

Taksonomi´en

Orden: Perciformes (Aborrelignende fisk)
  Underorden: Labroidei (Papegøjefisk, Regnbuefisk, Læbefisk)
    Familie: Cichlidae (Cichlider)
      Slægt: Neolamprologus
        Art: brichardi

Synonymer: Lamprologus savoryi elongatus, Lamprologus brichardi
Populærnavne: Prinsessen af Burundi, Prinsessecichlide

Etymologi´en

Neolamprolus: Ny lamprologus
Neo: Ny
lamprologus: Med skinnende/lysende aftegninger
Lampros: [Græsk] Lysende, glinsende
logos: [Græsk] skrift, tegn

brichardi: Til ære for Belgieren, Jean-Pierre Brichard (1921-1990).

Habitat - adfærd

Neolamprologus brichardi lever endemisk i Tanganyikasøen i Østafrika´s store dalsænkning, Rift Valley. Her lever den i klippekyst-, og rullestensområder i op til 12 meters dybde.

I disse områder kan den findes i store flokke, som egentlig er et slags "bofællesskab", hvor de udskilte par forsvarer deres eget lille revir. Når en fare opstår, søger fiskene i den store flok, lynhurtigt ned mellem stenene, og naturiagttagelser har vist, at fiskene søger ned i den samme hule - hvér gang.

Ungfiskene - eller de uparrede individder - opholder sig frit i vandet over klipperne, og kan derved danne et slags beskyttende skjold, for de par som yngler. Hvis en fare opstår, kan en sådan uparret fisk søge ned i hvilken som helst pars revir/hule, som en slags "tak for sidst"

Beskrivelse

Neolamprologus brichardi bliver i akvariet ca. 10 cm., gældende for begge køn. Fisken er meget lys i grundfarven, og de pastel-agtige prikker, de hvidestribede kanter i finnerne, samt den lyreformet halefinne, gør fisken til en af de smukkeste cichlider fra Tanganyikasøen.

Ældre hanner kan have en tendens til antydningen af en pandepukkel, og det er den eneste synlige kønsforskel - og så er det kun erfarne "cichlidioter" som kan se det.

Akvarieforhold

Akvariet til Neolamprologus brichardi bør ikke være på mindre end 100 liter og ikke under 1 meter langt - meget gerne meget større, da fiskenes legevillighed hurtigt vil gøre 100 liter for lidt at svømme rundt i. En stor dybde er at foretrække, således at man får et stort bundareal.

Akvariet indrettes med sten således at der bliver mange huler til tilflugts-, og legesteder. Selvom mange små sten giver mange huler, så brug en del store, da det er smukkere og meget mere harmonisk at se på. Og fyld så de store mellemrum op med mindre sten, så du alligevel får mange huler. Til sidst fyldes der bundlag i akvariet mellem stenene.

Vandets temperatur holdes på mellem 23 og 250C. Ellers har fiskene det fint med hårdheder op til 200dGH, og en pH på 7-8,5 - disse vandværdier skulle ikke være forbundet med større vanskeligheder at opfylde...

Af foder æder den simpelthen alt hvad man smider i hovedet af den. Men derfor er det alligevel en god idé at forkæle den med levende foder indimellem. Alt indenfor frosset foder, ryger også lige ned, så der er ingen undskyldning for ikke at fodre fisken rigt og afvekslende.

Opdræt

Vil man opdrætte Neolamprologus brichardi - hvilket er meget nemt - er det bedst at anskaffe sig 5-6 stk. ungdyr, og så overlade det til dem selv at danne harmoniske par. Og man kan sagtens se hvornår det sker, da de indtil nu fredelige fisk, pludselig begynder at jage rundt med hinanden.

Et par udvælger sig et revir/hule, hvori de mørkeste steder i hulens loft, rensens for alskens "snavs". Hannen kurtiserer hunnen ved at svømme omkring hende med udspilede finner - han "flasher" - og han puffer/napper hende i gatregionen.

Hunnen lægger mellem 12 og 200 æg, som er rød-orange, 1,5 mm og svagt ovale. Når hun ikke har flere æg at lægge, jager hun hannen ud af hulen, og hans job består efterfølgende i at passe på reviret omkring hulen.

Efter at ungerne er fritsvømmende, kan de straks tage nauplier af Artemia salina, eller frosne Bosmider.

Forældrefiskene efterstræber ikke deres unger - heller ikke ved ny æglægning - og her kommer vi til noget rigtig spændende:

Man kan se at unger fra nogle af de første kuld, hjælper til med at passe på deres mindre søskende - også kaldet søskendepasning. Først når ungerne begynder at blive kønsmodne, bliver de jaget væk af deres forældre. Man kan således opleve, at have flere kuld gående sammen i samme akvarium.

Neolamprologus brichardi er salgsklare ved en størrelse på 3,5 - 4 cm.

powered by FreeFind

Det er tilladt at låne artikler, fotos, og tegninger her fra falz.dk
Læs lånebetingelserne
 

Download:
Denne artikel fylder ved download, ca. 1 2/3 sider i A5-format, med en skriftstørrelse på 10 pkt. Times New Roman
- uden billeder..!
Fotos og tegninger skal hentes/lånes separat, og fås derved i en bedre kvalitet.
Dokumentet er i Word-format.
KUN for redaktørere..!

Download artikel
 

Udskrift:
Artiklen bruger 2 stk.
A4 sider - incl. billeder.
Tilladt for alle..!