Kineserne udsætter 1.6 millioner fisk i sø

 Myndighederne i østkina´s Anhui-provins, griber nu til en biologisk bekæmpelse af et blågrønalge-udbrud i Chaohu-søen - Kina´s 5.te største sø.

 Chaohu´s Fiskeriministerium vil over nogle dage, udsætte 1.600.000 stk. Sølvkarpe-yngel1) i søen. Når en Sølvkarpe har nået en vægt på 1 kg., vil den ha´ konsumeret et sted mellem 40 og 50 kg. blågrøn-alger.

- Derved mener myndighederne, at denne kæmpe-stime af Sølvkarper, effektivt vil løse problemet med blågrønalgerne (der oplyses ikke noget om, om man vil gøre noget ved årsagen..!).

 Når året er omme, regner man med at bestanden vil repræsentere en salgsværdi på 7.5 millioner yuan (5.047.500 DKkr.) - 15 gange investeringen, og når det er fiskerimyndighederne som har betalt gildet, kan fiskerne fange fiskene uden at skulle betale for det, siger Departementchef, Wu Changjun.

 Fra juni til august 2007 forårsagede udledning af gødning samt anden forurening, en kæmpe opblomstring af blågrøn-alger i Taihu-, Chaohu-, og Dianchi-søen, som derved truede drikkevandsforsyningen i flere byer, samt gjorde ubodelig skade på søernes fiskefauna.

 Fiskefangsten af småfisk2) faldt med 500 tons, hvilket svarer til 20%, sammenlignet med året før.

 Et blågrønalge-udbrud i den østlige del af Taihu-søen - Kina´s 3.die største ferskvandssø - gjorde drikkevandet udrikkeligt i ca. 10 dage i 1 million hjem..!


1) Sølvkarpen, Hypophthalmichthys molitrix (Valenciennes 1844), er en stor fisk, og den størst fangede fisk målte 1,3 meter (Xie Ping, 2003). Den største vægt er rapporteret til over 35 kg. (Li & Mathias, 1994).

 Sølvkarpen lever af fritsvævende plankton, som de sier ved hjælp af de mange tætbesatte gælletråde. Ungfiskene lever primært af zooplankton, hvor de større individer også lever af phytoplankton og detritus.

 Ungfiskene af Sølvkarpen har en usædvanlig morfologisk tilpasningsevne til "pludseligt" opstået lavt iltindhold i vandet. Adamek and Groch (1993) rapporterer om en overudvikling af den underste læbe, som kan opstå i løbet af blot 1-2 døgn.

 Denne overudviklede læbe, forøger "indtagelsen" af overfladevand (hvor iltindholdet er størst), og overudviklingen af underlæben forsvinder igen i løbet af 24 timer, efter at iltindholdet i vandet atter er blevet normalt.

 Sølvkarpen opholder sig i de øverste vandlag, og er en nervøs fætter. Når den bliver forstyrret/forskrækket, kan den tilmed forlade vandet i lange spring. Hvem har ikke set "sjove" filmoptagelser af fisk, som springer ombord på småbåde med påhængsmotorer? Men det er ikke uden omkostninger: Sølvkarpens spring har forårsaget materielle skader - og ikke mindst alvorlige kvæstelser på mangen en småbådsskipper..!

2) De omtalte småfisk, er ungfisk af forskellig art, som fiskerne fanger i store mængder til konsumering - hele..!

 Prøv selv at Google ordet, Whitebait - og du får ca. 100.000 opskrifter...

powered by FreeFind