Erik Lind Larsen æresmedlem af Dansk Akvarie Union

På det ekstraordinære delegeretmøde afholdt i Vejle d. 6 marts 2010, blev Erik Lind Larsen, efter opfordring fra en "net-akvarist", optaget som æresmedlem af Dansk Akvarie Union.

Net-akvaristen kalder sig BC, og han/hun skrev:

Akvariesportens Nestor

Erik Lind Larsen f. 30.08.1936

Erik Lind Larsen æresmedlem af Dansk Akvarie Union

© Foto: Claus Jørgensen - Avedøre Akvarieklub

 Akvaristen Erik Lind Larsen bør være en kendt person af alle akvarister i norden: Han blev organiseret i Roskilde Akvarie Forening i 1960, og snart blev han foreningens repræsentant i Dansk Akvarie Union - alle foreninger og klubber havde dengang to repræsentanter i unionen.

 Allerede i 1965 blev han valgt til sekretær i DAU og 1969 blev han valgt til unionens kasserer, en post der i 1970 blev udskiftet med formandsposten. Dette indebar at Erik også var Dansk Akvarie Blads sidste redaktør.

 Siden har han været unionens formand i to adskilte perioder mere.

 I 2008 tog Erik fat igen, da han overtog kassererposten for en periode.

 I 1966 blev Erik valgt til formand i Roskilde Akvarie Forening, en post som han havde i en årrække. Han blev her udnævnt til æresmedlem i 1980.

 Sammen med to andre akvarister i Roskilde Akvarie Forening, startede han i 1968 det selskab, der i dag hedder Dansk Cichlide Selskab, på initiativ af Benny B Larsen og som pioner importerede han mange nye arter.

 På DCS´s 40 års jubilæum udnævntes både Benny og Erik til æresmedlemmer i 2008.

 Aktuelt er Erik medlem i Århus Akvarie Forening, der fået overladt Eriks store samling af akvaristiske emblemer fra hele norden.

 Der er mange foreninger overalt i Danmark, der har haft besøg af Erik, som fødselshjælper ved dannelsen af deres forening eller klub.

 Erik Lind Larsen blev uddannet som akvariedommer i 1967-68 og har bedømt akvarier på mange udstillinger og i endnu flere hjemmekonkurrencer overalt i Danmark.

 København Akvarie Forening blev stedet hvor Erik i maj 1968 startede sin karriere som foredragsholder, og der er vel ikke mange foreninger/klubber han ikke har besøgt med sine dias og delt ud af sin viden, siden dengang.

 Sverige, Norge og Tyskland har også haft bud efter ham, som foredragsholder.

 I 1973 var Erik idémanden til det skandinaviske Selskab til bevarelse af ungefødende tandkarper i Norden, der blev startet i 1974.

 Selskabet hedder i dag Poecilia Skandinavia, og selskabet har udnævnt ham til æresmedlem i 2005.

 Svenske Akvaristers Rigsforbund udnævnte i 1980 Erik til OSCAR d. 15., for det store arbejde som han havde udført for alle nordiske akvarister.

 Ingen har som han været med til at præge den danske akvarieverden i næsten et halvt århundrede.

 Eriks fiskeinteresse har været spredt på mange af de gængse grupper af fisk i vores hobby, ifølge DAU’s opdrætsliste, er han en af de akvarister, der har flest førstegangsopdræt - men det fortæller jo ikke meget om de mange øvrige opdræt der måtte have været gennem årene.

 Konklusionen må være, at her er der tale om en ægte fuldblodsakvarist - en mand der fortjener respekt, og om nogen har fortjent at blive husket i lang tid, og som DAU bør kunne udnævne til æresmedlem eller Præsident, (Hon. Præsident - Aquatic consultant) som det hedder i England - på den måde kunne man beholde hans store viden i Unionen.

powered by FreeFind