Aquadag i Viborg d. 13. marts 2010

Aquadag i Viborg 2010

Traditionen tro var der mange deltagere på Aquadagen i Viborg

Aquadag i Viborg 2010

Der var masser at byde på:
- 594 effekter som gik til ret gode priser.

 Den årlige Aquadag i Region midt-, og Nordjylland, var som traditionen byder en ubetinget succes. Også i år var dagen "reduceret" til blot at indeholde den omfangsrige auktion. Ikke mindre end 594 effekter blev indleveret, og det hele blev solgt - endda til ret gode priser...

 Sædvanen tro trak arrangementet fulde huse, og igen i år var der i krogene en del snak om at udvide dagen til også at omfatte et aftenarrangement med fællesspisning og fest - mon det lykkedes næste år?
 

Aquadag i Viborg 2010

- og så var der dem som hellere ville dyrke bekendtskaberne i caféen...

Aquadag i Viborg 2010

Parkerede biler så langt øjet rækkede.

Aquadag i Viborg 2010

Pølserne solgte godt, men de var
også særdeles velsmagende...

Aquadag i Viborg 2010

Se nu rigtig godt efter
- det ser man ikke så tit ;o)

powered by FreeFind