Die Aquarien-, und Terrarienzeitschrift

DATZ

DATZ tegnede jeg abonnement på i 2005, og det gjorde jeg udelukkende fordi at jeg ikke kunne få tilfredsstillet min akvaristiske nysgerrighed nok med de forenings-, og klubblade som findes her i landet. Hvis der er nogle danske blade (og det er der jo), som ligger i toppen af kvalitet, er de specialiserede til enten ungefødende tandkarper eller cichlider...

Mine tyskkundskaber er virkelig ikke noget at skrive spalte op og ditto ned om, da jeg kun har haft tysk i ét år i folkeskolens 7.ende klasse, og det ligger helt tilbage i 1971/72.

Alligevel får jeg en hel del ud af bladet - først og fremmest billederne :o) - men støder jeg på et interessant emne, hvilket jeg gør flere gange hver måned, sætter jeg mig stille og roligt, og læser artiklerne igennem. Når jeg har læst dem 2.nde eller 3.die gang, hænger det hele sammen i én stor helhed. Dertil skal selvfølgelig tillægges, at jeg bliver bedre og bedre til det tyske sprog, efterhånden som årene går, og bladet bliver dermed lettere og lettere forståeligt efterhånden...

Impressum

DATZ er i A4-format og er på 72 sider (inkl. omslag). Hertil skal lægges 16 sider til et "heft im heft", som er et slags indstiks-blad, som dog ikke kan tages ud. Bladet udkommer 12 X årligt, altså ikke noget med lange sommerferier..!

DATZ udgives af Natur und Tier - Verlag, og redaktøren er ikke mindre end Rainer Stawikowski. Rainer er i især de europæiske cichlidekredse, en særdeles velkendt og vellidt person. Hans navn dukker hele tiden op, og har gjort det fra dag 1, siden jeg blev "organiseret" akvarist i 1983. Desværre kender jeg ham ikke personligt, men jeg kender mange som gør, så måske en dag...

Indhold

Artiklerne er omfattende, rigt illustreret med knaldgode billeder, og så er de velskrevet. Der gåes virkeligt i dybden, og der er ikke mange spørgsmål tilbage efter endt læsning. Vi er altså oppe i den gode ende...

Udover artikler om ferskvandsfisk af alle slags, er der mindst én omfattende planteartikel hver måned. Koralrevshobbyen har mindst 2 artikler repræsenteret
- ligeså terrariehobbyen, og så er der den altid spændende, Neu importiert.

Pris - abonnement

Et årsabonnement koster € 76,40 (2012) inkl. porto, hvilket i DK-kroner er det samme som kr. 568,14 (kurs 7,44), OG du bestemmer selv hvornår det skal gælde fra, dvs. tegner du abonnement i f.eks. maj, kan du bestemme at det skal starte fra januar, så du får en komplet årgang.

Men er du ikke sikker på om det er noget for dig, kan du købe et miniabonnement hvor du får de næste 3 x DATZ for kun kr. 127,16. DOG er der den - ska´ vi sige spidsfindighed - at hvis du IKKE ønsker at fortsætte med abonnementet, skal du opsige det senest 14 dage efter udgivelsen af det sidste (3.die) blad. Læg mærke til at jeg skriver udgivelsen - ikke modtagelsen.

Opsiger du ikke dette miniabonnement rettidigt, tegner du automatisk et årsabonnement..!

Du kan tegne et miniabonnement HER

Alt i alt

- får jeg trods mine lidet tyskkundskaber, et rigtigt godt blad som jeg får en masse ud af hvér måned - også i min "lange" sommerferier, og jeg kan kun anbefale det til andre der som jeg, synes at klubbladene ikke er nok (skrevet uden brod!).

powered by FreeFind